Home
Organisatie
Activiteiten
Projecten
Nieuws
Downloads
Ondernemer worden?
Contact

Nieuws

Samen Sterk, Samen Verder

Home
Organisatie
Activiteiten
Projecten
Nieuws
Downloads
Ondernemer worden?
Contact

Nieuws uit de binnenstad!

Nieuws

do. 02 maart 2017

Samen Sterk, Samen Verder

Informatie voortgang toekomst Stichting Centrummanagement

Samen Sterk, Samen Verder!


Beste ondernemers,

Op 8 februari hebben we een ondernemersavond bij Baars gehouden, de grote opkomst was voor het bestuur hartverwarmend. De grote betrokkenheid van de vele ondernemers hebben we opgepakt als teken dat we samen verder willen en daar samen de schouders onder willen zetten.

Bovenstaande heeft tot resultaat geleid dat we op 21 februari met een grote groep ondernemers verder gepraat hebben. Van elke straat zijn er minimaal 2 ondernemers uitgenodigd om met het bestuur verder te praten over de toekomst.

Op basis van 7 stellingen hebben we gediscussieerd over wat ons als collectief bindt en hoe die collectiviteit eruit moet zien!

Zo hebben we het gehad over;
1. Wat is het werkgebied van onze samenwerking?
2. Hoe moeten de winkeltijden eruit zien?
3. Hoe pakken we de koopzondagen en parkeren aan?
4. Vastgoed en ondernemers dragen samen de collectiviteit?
5. Welke categorieën passen we toe bij de kostenverdeling?
6. Moeten we in 2017 activiteiten organiseren?
7. Welke organisatievorm past bij een collectiviteit?

Na de discussie afgerond te hebben is besloten dat er op korte termijn een tweetal zaken uitgewerkt moeten worden.

Als eerste zal er inzichtelijk gemaakt moet worden wat er in 2017 georganiseerd moet worden, wat zijn hier de kosten van! Op basis van dit plan willen we de ondernemers verzoeken om bij te dragen. Wat deze bijdragen wordt ligt aan wat er georganiseerd wordt en waar uw bedrijf zich gevestigd heeft. Deze actie wordt uitgevoerd door de activiteitengroep.

Ten tweede moet er een juridisch vorm komen die onze collectiviteit moet vertegenwoordigen. Tevens moet er een plan gemaakt worden die de korte en de lange termijn gaat beschrijven. Ook zal er een actieplan gemaakt moeten worden waar we ons op gaan richten! In deze projectgroep zullen aanwezig zijn: Ruud (Beyer Wonen), Steven (Zuivelhoeve), Gert((Boterlab),  Gerard (Store 10), Rick (Smeepoortmenswear) en ondergetekende.

Ons doel zal zijn op korte termijn een plan te presenteren zoals wij graag samen verder willen gaan, dit plan zullen wij u voorleggen. We zullen dit niet kunnen doen zonder de steun van de ondernemers van de binnenstad. 
                                 
  "Samen Sterk, Samen Verder"


Uw voorzitter,
Cees van Oostrum

Nieuws

02/03/2017

Samen Sterk, Samen Verder

10/02/2017

Verslag ondernemersavond 8 februari

01/02/2017

Toekomst St. Centrummanagement