Home
Organisatie
Activiteiten
Projecten
Nieuws
Downloads
Ondernemer worden?
Contact

Nieuws

Toekomst St. Centrummanagement

Home
Organisatie
Activiteiten
Projecten
Nieuws
Downloads
Ondernemer worden?
Contact

Nieuws uit de binnenstad!

Nieuws

wo. 01 februari 2017

Toekomst St. Centrummanagement

Beste ondernemers, 

Tot onze spijt zijn we genoodzaakt u te informeren over de volgende ontstane situatie:

Op 3 januari 2017 heeft de rechter uitspraak gedaan over de reclamebelasting 2013 en heeft deze verordening onverbindend verklaard. Deze uitspraak heeft verregaande gevolgen voor de financiering van de Stichting Centrummanagement. Doordat de reclamebelasting niet meer op deze manier kan worden geïnd, is de financiële grondslag verdwenen. 

Gevolgen voor de Stichting Centrummanagement
De financiering van Stichting Centrummanagement Harderwijk is per 1-1-2017 beëindigd. De beleidstaken van het centrummanagement zullen voor een belangrijk deel worden overgenomen door een nieuw op te richten uitvoeringsorganisatie, Bureau Binnenstad.

De consequenties van de gerechtelijke uitspraak is ook dat de acties (sfeerverlichting, shopping experience, graaidagen, zomermarkten etc.) die vanuit centrummanagement werden gefinancierd/ondersteund niet meer mogelijk zijn. Deze zullen op een andere manier door de ondernemers zelf gefinancierd moeten worden. Ook zal het contract met de centrummanager per 1 februari 2017 worden beëindigd.  

U begrijpt dat we deze ontstane situatie betreuren, echter zullen we niet bij de pakken neer gaan zitten. Voor de toekomst zijn er verschillende mogelijkheden. Juist in deze tijd is een collectief erg belangrijk. 

Op woensdag 8 februari vanaf 20.00 uur willen we u bijpraten over de directe gevolgen van deze beslissing en met elkaar verder kijken naar de toekomst. U begrijpt dat uw aanwezigheid meer dan gewenst is. Op korte termijn zullen we u informeren over de locatie.

Wél verzoeken we u zich alvast aan te melden, via deze link of via info@binnenstad-harderwijk.nl.

Gevolgen aanslag reclamebelasting 2014, 2015 en 2016.
De aanslag reclamebelasting 2014 is verstuurd in december. Deze bezwaarperiode is inmiddels verlopen. Dit bedrag zal door u als ondernemer moeten worden voldaan. De reclamegelden van 2015 en 2016 kunnen niet meer worden geïnd. Voor 2017 zal een nieuwe verordening reclamebelasting worden vastgesteld, echter zonder de bijdrage aan het ondernemersfonds.

We vertrouwen erop u hiermee voorlopig geïnformeerd te hebben. 
Mogen we rekenen op uw komst op woensdag 8 februari?

Met vriendelijke groet,
namens bestuur St. Centrummanagement.


Cees van Oostrum
Voorzitter St. Centrummanagement
 

Nieuws

02/03/2017

Samen Sterk, Samen Verder

10/02/2017

Verslag ondernemersavond 8 februari

01/02/2017

Toekomst St. Centrummanagement