Home
Organisatie
Activiteiten
Projecten
Nieuws
Downloads
Ondernemer worden?
Contact

Nieuws

Verslag ondernemersavond 8 februari

Home
Organisatie
Activiteiten
Projecten
Nieuws
Downloads
Ondernemer worden?
Contact

Nieuws uit de binnenstad!

Nieuws

vr. 10 februari 2017

Verslag ondernemersavond 8 februari

Toekomst St.Centrummanagement

Beste ondernemers,

Op woensdag 8 februari jl, hebben we tijdens een ondernemersavond gesproken over de toekomst van de Stichting Centrummanagement. De opkomst deze avond was groot en het was goed te bemerken dat er zeker nog behoefte is aan samenwerking in de Binnenstad. Onderstaand treft u het verslag aan.

Op dinsdagavond 21 februari zullen we met een groep ondernemers bij elkaar komen om verder te praten over de mogelijke samenwerking. Een aantal ondernemers heeft zich hier al voor opgegeven en inmiddels een uitnodiging ontvangen. Wilt u hier ook bij aanwezig zijn? Meld u dan aan bij info@binnenstad-harderwijk.nl.

Op korte termijn zullen we u verder informeren over de voortgang.

Met vriendelijke groet,
namens bestuur St. Centrummanagement.

Cees van Oostrum
Voorzitter

Verslag ondernemersavond 8 februari 2017

Opening en uitleg van de avond

Cees van Oostrum, voorzitter Stichting Centrummanagement, heet de aanwezigen welkom en stelt de bestuursleden van de St. Centrummanagement voor:
 
Gert Boonen – de Boterlap/Kon. Horeca Harderwijk
Sander Pelstra – Lady Style
Wim Sederel – Rabobank (penningmeester)
Cees van Oostrum – voorzitter
 
Cees legt in het kort uit hoe de situatie waar we nu in verkeren is ontstaan. In 2010 is besloten tot het opzetten van Centrummanagement. Door middel van een extra toeslag op de reclamebelasting, betalen alle ondernemers uit de binnenstad mee aan het centrummanagement. Hierdoor is er geen sprake meer van zogenaamde ‘free-riders’. Helaas is de start van Centrummanagement niet makkelijk geweest. Een groep ondernemers heeft in 2011, 2012 en 2013 bezwaar gemaakt op de verordening Reclamebelasting. Ondanks een aantal aanpassingen in de verordening, heeft de rechter begin januari besloten om de verordening van 2013 volledig van tafel te vegen. Hierdoor is het incasseren van reclamebelasting in de huidige vorm niet meer mogelijk. De funding van onze Stichting Centrummanagement is hierdoor per 1 januari 2017 verdwenen.
 
Maar hoe nu verder? Vanavond is het belangrijk om met elkaar verder te kijken. We willen niet teveel terugkijken, maar met elkaar kijken naar de mogelijkheden voor de toekomst. Een samenwerking voor en door ondernemers! Vanavond is dus ook niet bedoeld om te praten over zaken als een koopzondag of gratis parkeren. Maar om antwoord te krijgen op de vraag “Willen we blijven samenwerken, en zo ja, op welke manier”?
 
Cees stelt Bea Annot voor. Bea zal, als gespreksleider ons deze avond begeleiden. Vervolgens wordt er een filmpje vertoont van Heerlijk Harderwijk.
 
2. Opiniepeiling 
Bea stelt zich voor. Ze vertelt dat ze uit Harderwijk komt, maar sinds een aantal jaren in Ermelo woont. Maar nog steeds heel graag in Harderwijk komt, want wat een supergave binnenstad heeft Harderwijk!
 
Aan de hand van de volgende drie stellingen peilt ze de sfeer in de zaal:

Ik ben er voor dat er gezamenlijke activiteiten in de binnenstad van Harderwijk worden georganiseerd.
Ik wil daar tijd en/of energie in steken
Ik vind belangenbehartiging richting de gemeente ook van belang

 
Vanavond is dus een spannende avond. Wat zal eruit komen. Dit bepalen de ondernemers samen. Voor en door ondernemers!
 
2 scenario’s:

Er komt niets meer, er is geen behoefte aan samenwerking en ondernemers doen alles voor zichzelf.
Er is wel behoefte tot een samenwerking, een nieuwe organisatie, platform, groep of welke vorm dan ook.

Christianne van der Wal, Wethouder Economische Zaken, reageert namens de gemeente op de ontstane situatie. “Wij vinden dit een hele vervelende situatie. Uit de evaluatie in 2015 kwam een kleine meerderheid van 52% voor Centrummanagement. Als Gemeente hebben we toen besloten om dus door te gaan. De uitspraak van de rechter kwam voor ons als een verrassing en vinden we erg vervelend”.
 
Uiteraard heeft ook de Gemeente een groot belang bij een bruisende Binnenstad. Niet voor niets is de Gemeente, in opdracht van de Gemeenteraad, aan de slag gegaan met een Visie op een Andere Binnenstad. Samen met ondernemers uit de horeca en de detailhandel, bewoners, cultuur en vastgoed is het plan “Visie op een Andere Binnenstad” geschreven. Dit plan is, met uitzondering van de koopzondag, begin juli 2016 aangenomen door de Gemeenteraad. Vervolgens is er voor en achter de schermen al hard gewerkt aan de actiepunten zoals genoemd in dit plan. In oktober is het platform Binnenstad voor de eerste keer bij elkaar geweest. Christianne geeft een toelichting op onderstaand organogram:
De uitspraak van de rechter begin januari was voor de gemeente compleet onverwacht. Dit heeft ook flinke financiële consequenties. De reclamebelasting van 2015 en 2016 kan niet worden geïnd. Dit geld is al wel uitgegeven en daar is geen dekking voor. Concreet gaat het hier om € 640.000,- waar geen dekking voor is. Dat betekent heel simpel dat we andere dingen in Harderwijk niet kunnen doen.
 
Beleidsmatige taken, zoals parkeren, leegstand, detailhandelsvisie zullen doorgang vinden binnen de gemeente. Maar de activiteiten zoals evenementen als shopping experience, graaidagen, sfeerverlichting, bloembakken niet. Centrummanagement is bedoeld voor ondernemers maar ook door de ondernemers. Dit is geen rol van de gemeente. Ondernemers zijn nu zelf aan zet. Kom met een goed plan en dan wil de Gemeente investeren.
 
Paul Loeff/Hema:
De twee belangrijkste actiepunten uit het plan Visie op een Andere Binnenstad, tw. Invoeren Koopzondag en Gratis Parkeren zijn niet uitgevoerd. Als ondernemer ga ik hier verder geen energie in steken als de gemeente hier niet aan meewerkt.
 
Christianne van der Wal/Wethouder:
De beslissing van de koopzondag ligt bij de Gemeenteraad. Zoals u weet hebben de tegenstanders van de koopzondag een kleine raadsmeerderheid. Hier zullen we het voorlopig mee moeten doen. Mogelijk tot de verkiezingen van 2018. De gemeente heeft de parkeerproef (2 uur gratis in de Houtwal en op het Westeinde) verlengd, dit kost per jaar € 175.000,- . Daarnaast staan we op het punt op 3 uur gratis parkeren op de boulevard te realiseren, als compensatie ook voor de werkzaamheden. Dit kost ons ook € 70.000,- per jaar.
 
Gerard van Alphen/Store 10:
De financiële situatie van St Centrummanagement is niet inzichtelijk genoeg. Wat gebeurt er met ons geld. We hebben behoefte aan meer transparantie. Het ontbreken van de koopzondag is een gemiste kans voor Harderwijk. Waarom moet ik als ondernemer veel meer rioolbelasting heffen dan een particulier?
 
Christianne van der Wal/Wethouder:
Transparantie is heel belangrijk. In alle kolommen van het organogram zullen we daar voor moeten zorgen.
 
Ron Kievits/Birdy:
Hoe kon dit gebeuren?
 
Christianne van der Wal/Wethouder:
De Binnenstad is ingedeeld in drie gebieden, A,B en C. Binnen de drie gebieden is ook een differentiatie aangebracht. Dat is echter niet toegestaan. De rechter heeft de verordening nu beoordeeld als een oneigenlijk middel en heeft de verordening afgekeurd.
 
Jacquelien de Boer/JAQ:
Maar Harderwijk is toch niet de enige die dit systeem hanteert? Krijgen we nu een domino-effect?
 
Christianne van der Wal/Wethouder:
Andere Gemeenten differentiëren niet of hebben dit geregeld via een BIZ, een Bedrijven Investerings Zone.
 
Ron Kievits/Birdy:
Waarom zijn deze bedragen nooit aangepast?
 
Paul Loeff/Hema:
Differentiatie op basis van gebied is juist wel eerlijk. Hierdoor betalen de kleinere winkels minder dan de grote winkels op A1 locatie. In 2010 hadden we dezelfde situatie. Niet in de actiemodus springen. Laat de politiek het nu maar oppakken. In 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen.
 
Ron Kievits/Birdy:
Er zijn misschien wel 1000 goede dingen gedaan afgelopen paar jaar. Het kan toch niet zo zijn dat dit stopt?
 

“Wat is uw droom voor de Binnenstad van Harderwijk?” 

Jaquelien de Boer/JAQ:
In 2003 ben ik mijn winkel gestart met veel enthousiasme. Ik wilde mensen blij maken en de stad laten bruisen. We moeten kijken naar onze sterke kanten. Veel gemeenten zijn jaloers op onze mooie binnenstad. Maar we moeten het wel gezamenlijk doen! Ik kan gaan voor sfeer en beleving in mijn winkel, maar dat moet mijn buurman ook doen.
 
Gerda Cornelisse/Vishal t Fuikje:
Er is geen eenheid meer. Vroeger was dit er wel. Dit willen we graag terug!
 
Sander Pelstar/Lady Style:
Ik ben voorzitter van de activiteitencommissie. Er is veel gedaan en georganiseerd. Maar daar hebben we wel handjes voor nodig!
 
Gert Boonen/Boterlap:
Waar ik van Droom? Er is al veel gezegd, alles klopt ook. We zullen er met elkaar tijd en energie in moeten stoppen. Een platform waar je bij wilt horen. Voordeel creëren met elkaar. Samen slim inkopen zodat je je lidmaatschap al terugverdiend door korting op stroom, afval, rioolheffing etc. Allemaal schouders eronder zetten en het resultaat moet duidelijk meetbaar zijn.
 
Vraag aan Adwin Ploeger, Voorzitter Bedrijvenkring, "Hoe doen jullie dat?":
Veel van wat hier wordt gezegd is herkenbaar. Wij werken samen, vinden in de gemeente een goede partner om samen te werken. Vaak in de vorm van co-financiering, soms zelfs ook door de provincie. Kom als ondernemers met een goed plan, dat moet de Gemeente wel omarmen.
 
Jessica/Rituals:
Centrummanagement vind ik een goed initiatief en ik ben bereid om daar aan mee te helpen.
 
Jack&Jones/Shopmanager:
We moeten er meer energie in steken. Hebben wij ook te weinig gedaan. Meer tussendoor organiseren. Dingen samen doen, zoals bijvoorbeeld de graaidagen, zomermarkten, shopping experience etc.
 
Krista/Kreawood/Lijstenmakerij:
Ik ben pas net begonnen en ben aan het peilen. Waar wil ik naar toe. Was aangesloten bij de BNI. Zij werken met & voor elkaar. Dit kan ook iets voor de Binnenstad zijn. Samenwerken op een hippere manier. We zijn al op de goede weg met alles wat er al is gebeurd.
 
Marissa/Y.A.M:
Sluit me aan bij Krista. Groot belang is de samenhang, een bruisende sfeer en reuring in de stad.
 
Henk van Os/Trendies by ME:
Ik maak me zorgen om mijn buren, want ik heb ze niet. Leegstand in de Donkerstraat. We missen zo ook de aansluiting naar de Smeepoortstraat. Besluit van de Koopzondag frustreert enorm. Afgelopen najaar op zondag vaak beter winkelweer dan op zaterdag. Consument op zaterdag druk met andere dingen. Zondag is dé winkeldag geworden.
 
Gerard van Alphen/Store 10:
We praten nu over middelen, maar wat willen we? Maak een plan, maak eerst eens een SWOT-analyse.
 
Ronald vd Vegt/Egbert vd Vegt
We praten nu steeds over de koopzondag, maar er zijn nog zes dagen over. Laten we die eens goed invullen. Kijk maar openingstijden. Koopavond gaan winkels nu gewoon dicht. Laten we gezamenlijk de schouders eronder zetten.
 
Vanuit de zaal: open een ideeënbus!
  
Patricia Clermont/Duelle:
Samenwerking, er allemaal tegenaan. Betalen is een groot euvel, dus we zullen echt de free-riders moeten tackelen. Iedereen heeft inspraak en kan meedoen, maar dan moet je er wel zijn!
 
Anouk/Ziezo:
Kunnen we bewoners en bezoekers ook niet laten meebetalen aan activiteiten?
 
Bea vat samen: FINANCIERING. Hoe regelen we dat?
 
Marcel Schipper/Bolt & Harderwijk op IJs:
Belangrijk: collectiviteit in de stad, die is weg. Er moet een goed ondernemingsplan komen, een goed fundament. Meer betrokkenheid en minder vrijblijvendheid. Niet bij alleen woorden laten => doen! Blijkbaar gaat het nog niet slecht genoeg in de stad want ik zie veel te weinig ondernemers.
 
Bea vat samen: URGENTIE: Is het ieder voor zich? Hoe zorg je voor commitment?
 
Paul Loeff/Hema:
Er zal een andere wijze van financiering/funding moeten komen. Wel zul je dit moeten opleggen om free-riders te vermijden. Er ligt al een plan, Visie op een andere Binnenstad van BRO, laten we niet het wiel weer opnieuw uitvinden.
Open met elkaar op zondag 23 december de winkels, collectief!
 
Christianne van der Wal/Wethouder:
Ondernemers kom met een plan. Een overheid die een plan maakt werkt niet. Gemeente staat met open armen voor samenwerking of co-financiering. Samen moeten we verder bouwen! Ik ben op zoek naar positiviteit en hoop. Ondernemers hebben goud in handen. Maak sterker wat sterk is. Positiviteit is essentieel.
 
Linda Hesseling/Duelle:
Graag hoor ik een reactie van de tegenstanders. Waarom zijn ze zo tegen?
 
Beert Karssen/Slager Beert:
Ik zit met mijn bedrijf in de Bruugestraat. Als ik iets wil organiseren doe ik dit zelf wel. Heb ik geen CM bij nodig. CM voelde opgelegd en paste niet op mijn pad. Ik kon dit aanvechten en dat heb ik gedaan. We zijn nu bezig met een nieuwe spaaractie met een paar ondernemers en dat doen we gewoon zelf.
 
Ron Kievits/Birdy:
Maar er waren 100 ondernemers tegen, inmiddels nog maar 38. Jullie nieuwe actie is een goed initiatief, maar waarom gebruik je centrummanagement hier niet voor? Dan kun je zoveel meer bereiken.
 
Erik Jonker/Aimee computers:
Als we in de Hondegatstraat iets willen doen we het zelf. CM niet nodig. Maar als we dan toch iets doen, dan in de vorm van een vereniging, geen stichting!
 
BEA vat samen: SAMENWERKINGSVORM
 
Jacquelien de Boer/JAQ:
Een part of the job is ook lokaal denken en ondersteunen. Dat doe ik bij veel organisaties zoals Harderwijk op IJS, Oranjevereniging etc. Activiteiten in de Binnenstad doe je met elkaar. Neem je verantwoordelijkheid!
 
4.        Wat valt op in onze dromen en wat is nu goed om te gaan doen?
 
Jet/JAQ:
Plan maken, gedragen door ons allemaal.
 
Wouter Willemsen/Livera:
Er is geen saamhorigheid. Stort nu allemaal € 500,- in een pot, laat Groot Winkel Bedrijf meebetalen. Ga om tafel bij de bedrijvenkring “Hoe doen jullie dat?”.
 
Gez. De Lange:
Hoeveel geld hebben we nodig?
 
Bea vat samen: FINANCIEN
 
Sylvia van Itegem/Gemeente Harderwijk
Er is een mogelijkheid tot het opzetten van een BIZ (Bedrijven Investerings Zone). Dan heb je geen free-riders. Draagvalk is dan heel belangrijk. Betrek vastgoed hier ook bij.
 
Ron Kieviets/Birdy:
Zorg dat iedereen meebetaalt, geen free-riders.
Bestuur blijf zitten en inventariseer de pijnpunten.
 
Marieke/Bicca:
Idee van mijn buurman Koos Brochard: differentieer op m2 en op WOZ -waarde
 
Paul Loeff/Hema:
We hebben commitment nodig. Een plan ligt er van BRO “Visie op een andere Binnenstad” Laat dit niet in de bureaula verdwijnen.
 
Christianne van der Wal/Gemeente:
Ondernemers maak een plan: Hoe gaan jullie je organiseren? Biz of vereniging? Hoe gaan jullie je financieren? Deze vraag ligt bij jullie. Maak een vuist met elkaar. Als Gemeente zullen we een goed plan alleen maar kunnen omarmen.
 

Samenvatting en afronding 

Wim Sederel vat de avond samen:
Er moet een plan komen, vóór en dóór de ondernemers, met de volgende onderwerpen:

Sterkte en Zwakte
Structuur van de nieuwe organisatie
Korte en lange termijn (wat zijn de quick-wins?)
Betrek vastgoed hier ook bij
Financiering

Binnen twee weken volgt een afspraak met een kleinere groep ondernemers. Ondernemers kunnen zich hiervoor opgeven. Binnen zes weken zal een nieuwe vergadering worden belegd waarvoor alle ondernemers zijn uitgenodigd.
 
Wim bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en hun aanwezigheid. Dank aan de Wethouder voor haar aanwezigheid en Bea Annot voor haar rol van vanavond.

Nieuws

02/03/2017

Samen Sterk, Samen Verder

10/02/2017

Verslag ondernemersavond 8 februari

01/02/2017

Toekomst St. Centrummanagement